Morendo Brass är en ideell och fristående förening utan politisk eller religiös bindning men samarbetar med Kävlinge och Löddebygdens församlingar och studieförbundet Bilda.

Gruppen startade 1981 i liten skala och har under åren vuxit till en betydande orkester. Morendo Brass har sitt säte i Löddeköpinge.

Föreningen har som sin uppgift att stimulera till ett aktivt musicerande, gott kamratskap och verka för att höja den musikaliska kvaliteten.