Vårterminen 2023

Morendo tackar musikanter och åhörare för den gångna terminen med en bild från julkonserten i Korsbackakyrkan 26 november 2022 och önskar välkomna till en ny termin som startar med repetion onsdagen 11 januari 2023.